Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 24/07/2010 21:31

Em trỉa mùa thu trên đồng
Ôm tròn màu nắng ngang ngực
Lòng ai rạo rực hồn cúc
Tự mình bùng lửa chiều hôm.

Mỏng mảnh tỏa chút khói buông
Làng xa gió như ngoái lại
Cánh cúc vướng áo trễ nải
Cả đồng trong mong manh sương.

Gặp anh hanh hao ven đường
Em giấu mặt trời vào cúc
Vầng trăng nguyên sơ rộn rực
Ai lỡ để ngược heo may?


25-10-2009