Người gánh hàng rong
Rẽ vào ngõ nhỏ
Làng giờ thành phố
Dấu xưa Ngọc Hà.

Thấp thoáng mặt hồ
Gánh hàng hoa giả
Mặc cả nỗi nhớ
Làng hoa xa rồi...


20/11/2008