Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 06/05/2012 06:50

Cuối năm người hẹn thôi đành...
Lá rơi chịu phận nắng hanh xát lòng
Vôi nồng cay ngái trầu không
Cau khô lỡ muộn sang sông một chiều.

Giếng làng quen bậc trơn rêu
Vẹt đường thùng gánh nghiêng xiêu dáng người
Trách ai cho khổ người ơi
Muối chưa kịp mặn mua vôi bạc lòng.

Thì qua xuân, hạ, thu, đông
Đời người tóc trắng mây bồng bềnh trôi...


11-1-2011