Tập thơ Trăng mật với thời gian, NXB Văn Học ấn hành quý I năm 2012.