Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:34, số lượt xem: 37

Bóng bướm vờn ngang ngõ thẫn thờ,
Quê nhà tít tắp bút đề thơ.
Lời thề trọn chửa cùng non nước,
Tiếng hứa tròn chưa với bạn chờ.
Đốt đuốc tìm hoài người khuất dạng,
Soi đèn kiếm mãi kẻ trong mơ,
Xuân về rượu hết cay trăm dặm,
Lữ khách hồn xa dạ ngẩn ngơ!

(17/12/2021)