Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:34, số lượt xem: 26

Ngủ có riêng mình phải thế không?
Mùa sang ấm lạnh nhạt môi hồng.
Ai ơi! Tết tới mong thời mở,
Bạn hỡi! Xuân về ước vận thông.
Hạnh phúc kề bên như khói mỏng,
Tình yêu kế cận vẫn phiêu bồng.
Nhâm Dần hứa hẹn duyên tươi thắm,
Sẽ giúp tìm em một tấm chồng.

(26/01/2022)