Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 10:31, số lượt xem: 29

Thế sự triền miên những cảnh buồn
Đau lòng ủ dột nén vào khuôn
Bài thơ tẻ nhạt eo sèo lách
Khúc nhạc đìu hiu ảo não luồn
Tiếng đạn thay đàn gây bão lửa
Thanh bình giải chiến chực trào tuôn
Bồ câu bấn loạn xa lìa tổ
Dã thú cuồng điên huỷ hoại nguồn

(07/04/2022)