Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:30, số lượt xem: 21

Nấu bát chè thơm mãi chẳng rồi,
Hay là trút đổ hết đi thôi!
Nhiều khi rắc muối ăn không đặng,
Lắm lúc thêm đường nuốt hổng trôi.
Tuổi đến già khù đâm lú lẫn,
Thân đang ủ bệnh hoá ra tồi.
Dăm ông tán gái tài ghê nhỉ,
Chỉ có riêng mình cứ đãi bôi!

(11/12/2021)