Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:46, số lượt xem: 19

Mình vẫn còn sau đại hoạ này,
Duyên tình đôi lứa nắm chung tay.
Tâm vương vấn mãi thầm nhung nhớ,
Trí mộng mơ hoài lặng đắm say.
Dịch tới kinh hoàng thân rạn vỡ.
Người về khiếp đảm cốt tro bay.
Thương nàng ngõ tối chùm hoa rụng,
Để lại riêng chàng sống lắt lay!

(26/02/2022)