Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/12/2022 11:51, số lượt xem: 63

Sắc dục làm ta bấn loạn nhiều,
Tâm hồn xáo động cõi lòng phiêu.
Mê lầm mộng ảo khi trời tối,
Vọng tưởng duyên vờ lúc nguyệt xiêu.
Ái luỵ giam cầm khơi trí nhiễu,
Tình si trói buộc khởi thân liều.
Gương đời khốc liệt soi kim cổ,
Hậu thế ôn hoài vẫn trúng chiêu!