Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2022 11:31, số lượt xem: 56

(Thơ vui)
Cứ nghĩ nàng ta đã vướng bầu
Quan thề bỏ vợ cút trời Âu
Ai dè nở bụng cừ như thế
Những tưởng gồng lưng giỏi dãi dầu
Vật chất tham tài sư lĩnh nạn
Tâm hồn hám của tướng thành sâu
Hư thân mất nết chùm sao rụng
Để lại nhân gian chuỗi thảm sầu

(07/10/2022)