Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:44, số lượt xem: 16

Một chút tâm tình muốn gửi em,
Vui buồn có lúc mở ra xem.
Yêu đương mật ngọt đôi chàng khía,
Đạo nghĩa chanh chua lắm kẻ gièm!
Ước nguyện thành danh còn lấp lửng,
Mưu cầu hạnh phúc vẫn lem nhem.
Nhiều khi họp lớp gây hờn tủi,
Né thấp, vời cao chuyện cũ mèm!

(24/02/2022)