Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:47, số lượt xem: 27

Lại đẫm dòng thơ vào nước mắt
Phơi tình úa nhạt lòng hiu hắt
Gieo vần chữ nghĩa tựa soi châm
Xếp vận ngôn từ như gọt cắt
Muốn thưởng ly trà bụng gã ưa
Tham mời chén rượu tay nàng chắt
Giao hoà bạn hữu đổi niềm vui
Giãi tỏ ơn đời sao thật đắt!

(11/08/2022)