Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:38, số lượt xem: 30

Xuống phố tình cờ gặp mỹ nhân,
Mi thanh mắt tú đẹp vô ngần.
Bề ngoài yểu điệu như thuần nữ,
Cốt cách uy nghiêm tựa phúc quân.
Xảy bước còn nguyên đời đoạ lạc,
Sa chân cũng nửa kiếp phong trần.
Cha xa, mẹ lánh em cô quạnh!
Phận mỏng duyên hèn nặng tấm thân.

(23/12/2021)