Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2022 08:13, số lượt xem: 32

Ái nghĩa đêm tàn nhỏ giọt ngâu,
Đèn khuya bóng sẫm một gian lầu.
Thầm trao điệp khúc vô cùng mãn,
Khẽ gửi ca từ hết mực sâu.
Nỗi khổ triền miên nào có chọn,
Niềm vui bất tận dễ mong cầu.
Chờ hôm diễn xướng trăng còn tỏ,
Hợp phố về châu cởi gỡ sầu.

(24/09/2022)