Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2022 08:14, số lượt xem: 28

Thôi thì sắp nói tiếng chia phôi!
Gặp gỡ chưa lâu đã nghẹn rồi!
Nghĩa bạn chân thành còn mới mẻ!
Ơn đời tín trọng vẫn tinh khôi.
Thơ bàn trác tuyệt hờn câu chữ!
Nhạc phổ thiên tài giận nét môi!
Quyến luyến, ôi từng giây phút nhỏ:
“Bình an, hạnh phúc mãi đâm chồi…”

(26/09/2022)