Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2022 08:18, số lượt xem: 34

Định sẽ cùng ai khởi ván cờ
Đâu dè bão tới huỷ đường mơ
Tìm dây néo buộc giằng nâng cửa
Kiếm cọc kìm neo chỉnh giữ bờ
Cắt tỉa hàng cây nhành trĩu nặng
Gia cường mái lợp vỉ còn rơ
Ngăn ngừa chủ động bao tình huống
Giảm nhẹ sầu lo những bất ngờ

(18/10/2022)