Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Lơ ngơ (7)
Đăng ngày 13/11/2014 05:05, số lượt xem: 645

Niềm riêng dấu kín đã bao ngày
Thấu hiểu chăng người trót cuộc vay
Lúc nắng chiều buông vương vấn ngập
Khi cung nhạc rót luyến lưu đầy
Chờ hoa lá mượn bờ vai ấm
Đợi gió mây đòi chén rượu say
Cố nén tình kia vào cõi mộng
Mà sao nỗi nhớ cứ ưa bày

10/12/2013