Chẳng biết làm sao để tỏ bày
Ân tình thuở ấy chúng mình vay
Thiên An gió trở hàng thông buốt
Vỹ Dạ đò sang bến nước đầy
Nhớ mảnh trăng nghiêng thềm vẫn ngóng
Thương cành phượng đỏ lối còn say
Về qua phố nhỏ buồn man mác
Ghé quán năm xưa chợt thoáng ngày

15/12/2013