Có là chừng ấy ngô nghê
Đuổi bắt chiều thu ở lại
Kỷ niệm ươm đầy hoa trái
Mơ màng ngọt tiếng dạ thưa

Có là chừng ấy nắng mưa
Tan trường ngày nao chung lối
Xa rồi còn nghe bổi hổi
Đơn côi muôn nẻo dặm trường

Chia tay mỗi kẻ một phương
Trầu xanh nhuốm màu năm tháng
Buồn hiu cánh chim lẻ bạn
Đau thương sớt nỗi ai cùng

Chia tay chợt hóa người dưng
Qua về đường xưa lịm ngõ
Hoa còn gởi hương theo gió
Cung đàn lơi nhịp từ khi

Có là chừng ấy mà chi
Nợ nần bao lâu gởi gắm
Một hôm nghe tình mất trắng
Giấc mơ biền biệt ơi người!

11/01/2013