Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2016 21:21, số lượt xem: 373

Tuyết phủ thêm dầy nữa cả tôi
Vui xuân xứ lạ phận con tồi
Không lời chúc mẹ... tâm tình rối
Chẳng tiếng mừng cha... đạo hiếu trôi
Góc vắng thu mình thân dã mỏi
Phòng đơn khép bóng xác tơi bời
Thu xuôi - hạ ngược... bao mùa nữa
Tết ngắm điềm mùa lạnh lẽo phơi...

01-02-2016