Đăng ngày 20/07/2015 08:46, số lượt xem: 1587

Có thể chưa quen khi mới đến
Nhưng rồi dòng chảy biến thành quen
Thương dòng khổ vẫn nổ bon chen
Vài tiếng hắng e hèm… - bác sĩ…

Một hàng người đi đóng viện phí
“Sếp hàng đi…” “Đợi tí…” “Nhanh nào…”
“Hai trăm ba…” “Bên đó…” “Kí vào…”
“Qua xét nghiệm…” nhăn gào khó chịu…

Từ phòng bệnh hay phòng cấp cứu
Sự ban ơn làm lứu lưỡi thầy
Tìm câu có chủ ngữ ở đây
Thật là hiếm… khô đầy cộc lốc…

Cứ cho ta là kẻ dại – ngốc
Chẳng thế thời – trọng gốc vi sư
Tây nó khác… - không thể giống như
Không chị ạ - ngày xưa đâu thế…

Đừng bao biện cũng đừng kể lể
Sự thực phơi nhiệt kế nóng bừng
Tuyến cơ sở đến tuyến trung ương
Cần thay đổi… tấm gương thầy thuốc…

17-07-2015