Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2020 14:07, số lượt xem: 500

Can Canh, Chi Tuất, mạng Kim
Cao số tốt bụng thiện tìm thẳng ngay
Trung tín khảng khái vòng tay
Nếu sinh thu tiết ban ngày lộc cho
Cuộc đời sung sướng thuận đò
Xuân đông mùa hạ đành lo nửa đời
Làm ăn lận đạn khóc cười
Về già mới được thảnh thơi an nhàn
Tình duyên mạnh mẽ nhưng mà
Kéo trời bưng đất gần xa cho tình
Hợp cung hợp tuổi bén tình
Chọn Dần, Mão, Ngọ lung linh rước về
Trâu, Gà tránh – kỵ Rồng, Dê
Mạng Kim lấy Thổ khỏi chê nỗi gì
Kim sinh Thuỷ lợi lộc tì
Vợ chồng hoà thuận so bì làm sao
Lấy Mộc gia đạo vui nào
Hoả buông, Kim tạm nhớ vào nghe chưa
Tài lẻ có quý nhân đưa
Ít danh nhưng thấy có thừa lòng trung
Tìm người mệnh Thổ làm cùng
Bỏ qua mệnh Hoả, Kim cùng hoa thôi
Số trời cũng đã định rồi
Chữ Canh biến chữ Qua cười hoà yên…

27/01/2014