Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2022 08:00, số lượt xem: 170

Tất cả là mầu nắng
Lẫn trong chiếc váy trắng
Thấy khoảng lặng tâm hồn...

04-04-2022