Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2021 13:58, số lượt xem: 199

Trưởng công an xã bắn chim
Bằng súng tự chế chết chim chưa nào
Đi đường hai kẻ kêu gào
Đạn găm gò mũi đạn vào đùi chân
Bệnh xá sơ cứu cho gần
Rồi chuyển lên viện gắp phần đạn ra...
Nộp súng, xin lỗi thông qua
Phí tổn nhất trí hai nhà rút đơn
Dân sự nhỏ nhẹ vẫn hơn
Biết luật phạm luật phải nhờn luật không?

23/02/2014