Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2015 18:01, số lượt xem: 537

Bình tâm nhân giữ tình người
Nương theo tiếng mõ tạm rời mưu sinh
Mây nâng, hạc đỡ đoạn sình
Ngó nhìn thương cõi phù sinh nghẹn ngào
Dòng châu khổ giữa trời cao
Một vòng tràng hạt thì thào lời kinh
Ta bà một cõi vô tình
A Di Đà Phật… u – minh rõ kề
Luân hồ một cõi đi về
Sáng tâm, thanh khiết hồn hề nhớ cho
Phúc phần nặng những chuyến đò
Phương trời, phương Phật sợ lo nữa gì
Xa rời ái – nộ - sân – si…
Đài sen ngũ sắc tức thì ban cho…

29-10-2015