Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2015 09:55, số lượt xem: 346

Hiện đại rồi mà
Nhiều nhà có tủ
Chất nhiều thứ đủ
Lạnh phủ đồ lâu…

Ai biết được đâu
Điều sau nên nhớ
Đồ nào nên ở
Trong tủ lạnh đây…

Tên kể khoai tây
Loại ngay khỏi bỏ
Sạch sẽ rửa nó
Hỏng vỏ nẫu quầng…

Hành chớ phân vân
Chúng cần không khí
Tận dụng một tí
Hành chị bóc rồi…

Bí đỏ cũng thôi
Thích ngồi chỗ tối
Gượng gắng phải tội
Nẫu thối bắt đền…

Tỏi nữa thêm tên
Cố thêm mầm nẩy
Hơi ẩm, độ ấy
Chẳng mấy tủ xanh…

Cà chua mỏng manh
Héo nhanh húng quế…
Còn nữa mai kể
Bóng xế buông mành…

06-07-2015