Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2022 20:24, số lượt xem: 119

Nàng về phòng trọ khóc hu hu
Cả đám buồn theo gặng hỏi thừa
Biết tỏng là bị bồ đá
Hay rằng đã có kẻ lừa
Làm nước mắt to quá cỡ
Khiến đôi môi nặng hơn xưa
Mếu máo dăn bạn đừng yêu nhé
Định nói thêm câu nghẹn ngào: chừa…

27-05-2022