Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/12/2018 12:24, số lượt xem: 369

Vẽ cảnh trăng khuya sóng vỗ xa
Thuyền buông mái thả ổ đào ca
Say men thiếp múa cùng sương quyện
Thấm rượu chàng đùa với khói sa
Thưởng nguyệt khen tươi vời chú Cuội
Xem hoa ngợi sắc níu Hằng Nga
Làm duyên mấy ả đong đưa hoạ
Khách ngó thơ ùa tửu lại pha...

08.12.2013