Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2022 17:00, số lượt xem: 245

Nụ cười tươi
Nơi đôi môi
Ánh mắt đẹp
Như phù phép…

Từ phía em
Thấy ngọt mềm
Anh say uống
Điều anh muốn…

Có một ngày
Chuếnh cơn say
Anh sẽ hái
Nụ cười lại…

Không. Ngày mai
Anh van nài
Đừng chống cự
Anh sẽ thử…

22-04-2022