Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 20:07, số lượt xem: 243

Gió đi
Từ khi
Đường có
Cây si.

Quanh co
Đường dò
Nơi thấy
Gió to…

Mưa bay
Si thay
Bộ rễ
Non gầy…

Gió về
Lạ quê
Lối cũ
Mụ mê…

15/09/2022