Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2018 09:12, số lượt xem: 344

Một lố yêu tinh vây - ngó lão
Vài đôi bửu bối doạ - đe già
Chum đồng buộc trượng cong mi cú
Hắc kiếm treo bao cợn mắt xà
Tụ tiễn vung vèo hôn cẳng khỉ
Phi đao múa véo ngậm chân gà
Bầy đàn rủng rỉnh bao quyền cước
Tí tởn đòi so bát cú à...

21.12.2013