Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2016 11:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 11/09/2022 22:39, số lượt xem: 418

Rót chén men sầu mãi chửa say
Tàn đêm chuếnh khổ ngộ chưa này
Vừng dương có khoả đi hoen tủi
Chìa xin ta mỏi rủn bàn tay…

Nuốt chén cay đời mãi cạn đâu
Như than ngọc nữ chợt xoã nhầu
Nhăn bao nếp nữa thương vầng trán
Phủ phục buông đành đạo lí cau…

Ngậm chén sau cười mắt đảo chơi
Chai khô chén cạn đã cái đời
Cười thêm cái nữa… ai đểu rứa
Váng ổ men sầu – tắt… lệ rơi…

19-07-2016