Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2018 12:47, số lượt xem: 295

Mấy nhánh cành khô tắm gội đông
Hờn đời cảm xúc rụng từng không
Còn chi hoá kiếp vài đùm củi
Có phải xua tà đôi khúc sông
Sự sống trêu đùa giương mắt hếch
Mầm xanh trọc ghẹo xé môi phồng
Than mình nhịp đứt tung tê tái
Vài cụm sầu lòng mặc tâm trông...

24/11/2013