14.00
Đăng ngày 23/08/2019 16:53, số lượt xem: 482

Rối bời tôi
Rối bời Đông
Rối bời một mái tóc bồng
Rối bời nhựa sống trên mình em mang
Rối bời than
Rối bời bật khóc hoang mang cuộc tình
Rối bời
Rối bời lặng khóc cuộc tình
Rối bời u uất bóng hình theo ai
Rối bời nghèo
Rối bời mấy sợi tơ teo tóp hồng
Rối bời đau khổ cõi lòng
Rối bời cuộc sống son nhoà hương yêu
Rối bời nhiều
Rối bời tiêu điều
Rối... bời...

14.01.2014