Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 13:52, số lượt xem: 97

Thời trang quá đáng mà
Phản cảm các cô à
Chữ viết băng rôn đó
Câu ghi biển hiệu chà
Hoang vu đồi hóng gió
Lạnh lẽo bãi phơi hoa
Nổi tiếng quơ tay úm
Ba la gợi cảm đà...

23/02/2014