Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2021 08:24, số lượt xem: 142

Áo quần là để che thân
Chết đi cũng bộ áo quần hành trang
Che thân! Sao phải che thân?
Hay bè ngộ nhận vô thần cởi khoe
Xúc sinh trọn kiếp nghiệp đè
Lông nhiều hay ít cũng là đậy che
Còn người hơn cấp à nghe
Không biết giấu đậy còn khoe… chịu rồi
Mai này phúc khí nhạt vơi
Luân hồi vãn cuộc nhiêu đời kiếp đây
Lạc vòng Ngạ Quỷ đạo xoay
Dễ vào ra khó trả vay nặng nề
Quay đầu vẫn có thể về
Tự gìn phúc khí, tự che đậy mình…

21-10-2021