Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2022 18:03, số lượt xem: 158

Được mùa vui lắm bạn ơi
Ai cũng tươi cười
Mặt tựa đoá hoa
Được mùa vui rộn lời ca
Đồng trên đồng dưới thật là vui tai
Nhìn trông ai cũng vui thay
Cho dù mệt nhọc người đầy mồ hôi
Cho dù mệt nhọc bạn ơi
Lúa vẫn xanh tươi
Chẳng phụ công người
Chín vàng
Bông gối lên bông
Trĩu tay người gặt
Lúa về đông vui…

12/1999