Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2015 09:30, số lượt xem: 449

Khen nhà trạm trổ lắm ảnh xưa
Ngắm mãi ngôi nhà ước cảnh xưa
Chẳng kẻ buôn nhà chơi cũ mới
Đâu nhà bán nóc nghịch cổ xưa
Nhà ơi giữ sắc mình cho đẹp
Đất chớ dâng nhà chúng dỡ xưa
Gió đẩy thuyền trôi nhà rớt cửa
Nhiều nhà đổi chủ phớt hình xưa…

24-03-2015