Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/12/2020 15:10, số lượt xem: 289

Chén sầu nựng bóng đêm đau
Soi trong đáy chén nông - sâu hồn người
Rưng rưng giọt lệ cuộc đời
Gắn lên, treo tạm nơi đôi mắt này
Kim tiền được - mất trong tay
Ngây, khờ, bất lực ngậm thay vị nhìn
Hững cười vô cảm niềm tin
Nhói vào đến tận con tim nữa rồi
Nấc lên lại nuốt vào thôi
Run run cây bút vẽ lời đắng cay
Thơ khô như chút mồi đây
Một vòng vay - trả: nguồn say thế thời...

22-12-2020