Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/09/2016 10:41, số lượt xem: 356

Tàn xiêu bóng nắng xoã vai gầy
Ngõ vắng thêm buồn xác lá bay
Bước lặng chân ai hờn mùa tới
Dừng chan mắt lệ tủi thu cài
Già thêm bộ tóc mây trôi mãi
Nhạt chút son môi gió kiếm hoài
Một góc khan tình khô tiếng gọi
Huyền cầm tủi chén rót cơn say…

02-09-2016