Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2015 10:40, số lượt xem: 412

Những linh hồn đang giận dữ
Chết oan cái thủa xa xưa
Không nhang, không nến… há vừa lòng sao…

Lang thang góc nào con phố
Lời nguyền khắc khổ kiếp đời
Khoanh vùng, thủ phận khóc – cười oán dâng…

Khế ước nước sông – nước giếng
Nhớ đừng chẹp tiếng mà quên
Thương tâm nạn ứng đảo điên cõi trần…

Cổ thụ xanh ngần ai chặt
Lợi này giá đắt lắm thay
Dài muôn mấy kiếp đoạ đày lòng tham…

Ấy có kẻ ham đã chặt
Đêm dài xanh mắt ngọn đèn
Nghe trong gió quẩn lỏi len tiếng đòi…

Thầy bắt đã mời về đó
Kiếm vung, máu chó, bùa dài
Sợ tình sợ tội bỏ bài chạy xa…

Vui bãi tha ma ngày hội
Đón chào ma mới nhập cùng
Nghe đâu giầu có trước từng chặt cây…

Nhiều kẻ dơ tay kể tội
Mất nhà mất lối nương về
Túm quăng địa ngục hồn khê đáy tầng…

16-04-2015