Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2015 09:20, số lượt xem: 421

Tạc đây bức tượng
Năm kế tháng còn
Nụ cười vương trượng
Tươi mãi mầu sơn…

Ai còn tìm kiếm
Tình cảm trường tồn
Dơ tay tớ điểm
Thống khổ dài cơn…

Ôm lời tù tội
Ngục tối cuộc đời
Dang tay gào hỏi
Nông cạn loài người…

Bật cười trời đất
Đo dạ đi con
Mầu sơn chưa mất
Tượng ấy đâu lòng…

Đo sông ướm biển
Đủ thước dài đo
Lòng người thiên biến
Bức tượng chợt ho…

Muôn trò cuộc sống
Bạc bẽo nhau cùng
Tớ đành giết mộng
Ôm tượng cười chung…

22-05-2015