Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2019 12:46, số lượt xem: 254

Đặc biệt lắm nghề y
Dân đen khổ xá gì
Ngàn năm rồi vẫn thế
Vạn kiếp những hưng xuy
Khó nhọc mưu sinh hả
Gian truân cuộc sống bì
Ngày xưa là phục vụ
Dịch vụ ấy tức thì...

09.01.2014