Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 08:35, số lượt xem: 173

Cơn mưa ập đến hỏi thăm đời
Khổ đủ hay chưa tắm mát thôi
Lặng lẽ, ừ thì vơ địa lợi
Co ro, ấy bởi ngấm thiên thời...

31-07-2021