Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/10/2019 16:32, số lượt xem: 308

Lẻ loi một bóng rầu hương cuối
Lá rũ mặt hồ nghẹn gió đưa
Chuồn chuồn thương tiếc búp sen xưa
Khóc hờn mặt nước thẹn bóng trưa...

Lẻ loi sắc cuối in hồ lặng
Nhuỵ thương đời, cá cướp búng nhanh
Tàn thu chốt một cuộc diễu hành
Giao mùa khoá sổ nhốt trong lành...

20.01.2014