Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2021 12:24, số lượt xem: 301

Sang sông pháo nổ đã theo chồng
Váy cưới hờn ai có biết không?
Lỡ hẹn duyên mơ đò tủi bến
Chân cầu nước chảy khóc diêu bông...

17/02/2014