Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2022 17:38, số lượt xem: 257

Da nàng
Nắng vàng đùa nghịch
Quả tim thậm thịch hờn ghen
Muốn thay nắng gió mộng phen sướng đời…

Lả lơi
Mây trời õng gẹo
Dừng ngay không kẻo khổ đời
Mây già lang bạt mấy thời tình chung…

Em đừng…
Kẻo hứng nhiêu khê
Miệng đời độc thế cơ mà
Ùn xuân, tắc lộc, yếm già tiếng hư…

13-03-2022