Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2016 07:04, số lượt xem: 428

Học rộng đâu cho đã tỏ tường
Khoe đời lắm chữ vãi còn vương
Hơn thầy mấy đạo? Mồm nhâng nháo
Nhỉnh bạn vài phần! Miệng đã cương
Vị rộ thêm nồng vui lưỡi thú
Mùi lan gắng toả sướng mông đường
À thì cứ kệ đời điên đảo
Quản hết sao đành thuốc vô phương...

20-05-2016