Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2021 16:48, số lượt xem: 142

Nghèo là một bệnh của tinh thần
Nỗ lực lên đi sẽ khỏi dần
Đánh bại - thì ta giầu có đấy
Buông xuôi - ấy kẻ trí không mần…

01-11-2021